This text is replaced by the Flash movie.
Aktualne realizacje

Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie
więcej
od dnia 2012-10-01
Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 w Wielopolu Skrzyńskim Etap I i II
więcej
od dnia 2012-09-07
Budynek mieszkalny wielorodzinny (VII) - etap II inwestycji, przy ul. Grabskiego w Rzeszowie
więcej
od dnia 2012-09-06
Przebudowa i modernizacja Oddziału 2 PKO BP S.A. w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 17
więcej
od dnia 2012-05-18
Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - etap II
więcej
od dnia 2012-04-27
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowego i biurowo-handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, dwoma zjazdami przy ul. Trembeckiego w
więcej
od dnia 2012-04-17
Budowa budynku handlowo-biurowo-magazynowego oraz zjazd z drogi krajowej nr 9 w Lutoryżu gm. Boguchwała
więcej
od dnia 2012-03-20
Rewitalizacja Rynku w Brzozowie
więcej
od dnia 2012-03-06
Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej - etap II
więcej
od dnia 2012-02-27
Budowa wodociągu w m. Siedliska wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompownią i zasilaniem energetycznym oraz SUW w m. Lubenia
więcej
od dnia 2012-02-03
Budowa centrum handlowo-usługowego i mieszkalnictwa w Boguchwale przy ul. Przemysłowej wraz z niezbędnymi urządzeniami i zjazdem z drogi publicznej
więcej
od dnia 2011-09-29
Prace budowlano-instalacyjne obejmujące dokończenie budowy sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb PSM I stopnia w Tarnobrzegu
więcej
od dnia 2011-09-14
Budowa bud. szatn.-biur., mag. RDG, mag. głów., z garaż., wiaty na odpady, m. postoj. dla sam. os., przeb. portierni - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
więcej
od dnia 2011-06-20
Wykonanie przebudowy stadionu piłkarskiego MOSiR Etap I - zadaszenie trybuny od strony Hutniczej w Stalowej Woli
więcej
od dnia 2011-05-16
Budowa kan.sanitarnej w m. Strzegocice, Bielawy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kan. deszczową w m. Strzegocice Gmina Pilzno
więcej
od dnia 2011-04-07
Budowa kan. sanitarnej na ulicy Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową - modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie
więcej
od dnia 2011-04-07
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Turze Pole, Gmina Brzozów
więcej
od dnia 2011-03-29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze Pole, Gmina Brzozów
więcej
od dnia 2011-03-29
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej I ETAP - 14 budynków bliźniaczych przy ul. Grabskiego w Rzeszowie
więcej
od dnia 2010-10-15
Budowa autostrady A4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Rzeszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna)
więcej
od dnia 2010-09-01
Budowa autostrady A4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Jarosław (bez węzła) - Radymno (z węzłem)
więcej
od dnia 2010-09-01
Budowa budynku socjalno-dydaktycznego dla potrzeb Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
więcej
od dnia 2010-08-30
Budowa Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli
więcej
od dnia 2010-07-26
Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury Okręgowej i dwóch Prokuratur Rejonowych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45D
więcej
od dnia 2010-06-17
Budowa budynku administracyjno-biurowego Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 14 z seg. techn. oraz zag. terenu
więcej
od dnia 2010-04-26
Zakończone realizacje


Archiwum inwestycjiPlanowane realizacje

od dnia 2011-12-28
Remont, przebudowa i odbudowa bud. byłej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp. przy ul. Rzeszowskiej
więcej


O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl