This text is replaced by the Flash movie.
Nasza Spółka wykonuje okresowe kontroli przewodów kominowych (dymowych spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie ustawą Prawo Budowlane z pomiarem ciągu za pomocą anemometru oraz w uzasadnionych przypadkach, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Po dokonaniu kontroli przewodów kominowych sporządzamy protokoły kominiarskie zawierające zalecenia i wnioski.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl