This text is replaced by the Flash movie.
Wykonujemy okresowe kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie

- stanu sprawności połączeń,
- osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
- oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

zgodnie ustawą Prawo budowlane co najmniej raz na 5 lat, jak i na życzenie Inwestora, za pomocą wykwalifikowanej i uprawnionej kadry pracowników. Z przeprowadzonych kontroli i pomiarów spisywane są stosowne protokoły.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl