This text is replaced by the Flash movie.
Przeglądy instalacji gazowych i uproszczone próby szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wykonujemy zatrudniając wykwalifikowaną grupę pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do przeprowadzania tego typu przeglądów posiadających uprawnienia energetyczne typu
„E” (pracownicy fizyczni)
oraz typu „D” i „K” (pracownicy dozoru),
wyposażoną w legalizowany sprzęt najnowszej generacji, pozwalający wykryć nieszczelności w instalacjach gazowych od 10 ppm.


Przeglądy te wykonujemy zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane art. 62 (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie nadmieniamy, że firma nasza dokonuje stosownych zgłoszeń we właściwym Zakładzie Gazowniczym, Państwowej Inspekcji Pracy oraz w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W zakres naszych badań wchodzą następujące czynności:
  • powiadomienie Zakładu Gazowniczego,
  • badanie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualną tzw. „uproszczoną próbą szczelności”,
  • wykrycie ewentualnych wycieków gazu i ich usunięcie,
  • sprawdzenie kurków głównych,
  • sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji oraz podłączeń zamontowanych przyborów gazowych do przewodów spalinowych,
  • sprawdzenie przepustów instalacyjnych do budynków pod względem gazoszczelności,
  • ewentualne zabezpieczenie niesprawnej instalacji gazowej w mieszkaniu,
  • sprawdzenie szczelności instalacji w piwnicach i na klatkach schodowych (piony i poziomy). W przypadku
  • zabudowania pionów w szachtach sprawdzenie ich szczelności,
  • spisanie protokołów sprawdzenia instalacji gazowej i ewentualnych „uproszczonych prób szczelności,
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl