This text is replaced by the Flash movie.
Proponujemy sporządzanie ekspertyz budowlanych dla celów remontowych i modernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, biurowych, obiektów przemysłowych itp., w tym:

  • ekspertyzy stanu technicznego budynków i elementów budynku w tym ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane i geotechniczne, - ekspertyzy techniczne stabilności konstrukcyjnej budynków,
  • oceny stanu technicznego instalacji sanitarnych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych i odgromowych
  • oceny stanu technicznego infrastruktury budynku
  • sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i powykonawczych
  • oceny prawidłowości rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl