This text is replaced by the Flash movie.
Wraz z integracją Polski z Unią Europejską zakres działalności Spółki rozszerzono o kompleksową obsługę inwestycyjną zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych.

Pełniąc funkcję Menadżera Projektu lub Inżyniera Kontraktu Spółka zarządza projektami realizowanymi w ramach
  • PHARE,
  • SAPARD,
  • ZPORR,
  • Funduszy Spójności,
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Mechanizmu EOG,

stosując przy tym procedury PRAG i FIDIC.

Zakres pełnienia funkcji Menedżera Projektu bądź Inżyniera Kontraktu może obejmować również sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej dla realizacji inwestycji i przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl