This text is replaced by the Flash movie.
Działalność konsultingowa Spółki obejmuje doradztwo w zakresie:

 • nabycia i sprzedaży nieruchomości,
 • stosowania przepisów Prawa budowlanego,
 • finansowania inwestycji,
 • organizacji przetargów publicznych,
 • zarządzania procesem inwestycyjnym i organizacji robót,
 • stosowania wyrobów budowlanych,
 • sprzętu i maszyn budowlanych,
 • rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i techniczno-eksploatacyjnych i technologicznych,
 • zarządzania nieruchomością,
 • wyceny robót budowlanych,
 • a także sporządzanie audytów, opinii, ekspertyz i analiz technicznych,
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl