This text is replaced by the Flash movie.
O firmie

"Grupa Inwestor" Sp. z o.o. w Rzeszowie zawiązała się w kwietniu 1994 r.
Jej rodowód wywodzi się z Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Rzeszowie.


Początkowo działalność Spółki ograniczała się do obsługi inwestycyjnej, powstającej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie.

Dzisiaj działalność Spółki obejmuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego, począwszy od wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów na roboty (w tym dla zadań z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej), poprzez nadzór inwestorski w ramach pełnienia funkcji Menadżera Projektu/Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego, a kończąc na odbiorze inwestycji, rozliczeniach finansowych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Dla obiektów już użytkowanych firma zapewnia prawidłową ich eksploatacje sporządzając ekspertyzy techniczne oraz przeprowadzając wymagane prawem budowlanym pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie i próby szczelności instalacji gazowych.
pełna historia firmy
Nasze doświadczenie

Firma zawdzięcza swoje osiągnięcia wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej, posiadającej duże doświadczenie zawodowe, uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, rzetelnie wywiązującej się z powierzonych obowiązków i stale podnoszącej swoje umiejętności, poprzez udział w kursach i szkoleniach.


Siedziba firmy

Zobacz mapę dojazdu

O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl